R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Základné informácie o nasej stránke

Iné LINKY pre Vás

E-MAIL

 

Otázka - 162

Nanebovzatie Panny Márie - Biblické podklady

30. sept. 2003

Viem, ze dogma o nanebovzatí Panny Marie bola vyhlásená v roku 1950. Chcel by som sa opytat, ci sa táto dogma traduje od zaciatku cirkvi, a na základe coho bola vyhlásená (v 1950-om). Ci je podporená niecim v Svatom Písme alebo sa jedná iba o tradíciu.

Dakujem.

Pavol

Odpoved
o. Eirene
9. marec 2004

Kazdá dogma je iba slávnostnym vyhlásením toho, co Cirkev vzdy verila.

Sväté Písmo hovorí o tom, ze Boh nedovolí, aby jeho sväty uvidel porusenie.

Lebo nenechás moju dusu v podsvetí a nedovolís, aby tvoj sväty videl porusenie. (Z 16:10)

Panna Mária bola bez poskvrny akéhokolvek hriechu nielen pri pocatí, ale i cely svoj zivot.

Utrpenie nevinného má u Boha vykupitelskú hodnotu. Preto Jezis Kristus trpel a zomrel za nase hriechy. Smrt Jezisa Krista bola vítazstvom nad diablom a hriechom. Smrtou Jezisa Krista sa zakoncil cas, v ktorom nám získal poklady násho vykúpenia. Preto nemalo ziadny zmysel, aby po smrti jeho telo ostalo v hrobe. Naopak, znamenalo by to, ze úplne nezvítazil nad diablom. Preto ani jeho ludská dusa neostala v podsvetí, odkial vyslobodil spravodlivych Starého Zákona, ani jeho telo sa nerozlozilo v hrobe, ale vstal z mrtvych.

Panna Mária, ktorá bola úplne bez hriechu, mala úcast na vykupitelskom diele Jezisa Krista a jej utrpenie a smrt mali po Kristovi v Bozích ociach najväcsiu cenu. Po jej smrti, "zosnutí", jej telo tiez nemohlo podladnút poruseniu, lebo aj ona bola úplno svätá. Naopak, ak by podlahla poruseniu, alebo ostala v hrobe, znamenalo by to, ze i Ona bola pod hriechom a ze hriech mal nad nou moc. A toto nie je prípustné.

Telo sv. Bernardety napríklad, je uz vyse sto rokov úplne neporusené. Kazdy ho môze vidiet v jej klástore v presklenom sarkofágu. O co viac Matka Bozia, Panna Mária by mala mat neporusené telo! Ved Panna Mária bola neposkvrnená pri pocatí a zostala neposkvrnenou cely svoj pozemsky zivot. Ved to bola práve sv. Bernardeta, ktorej sa Panna Mária predstavila ako Neposkvrnené Pocatie. Je to náhoda, ze je to práve sv. Bernardeta, ktorej Boh zachoval neporusené telo az dodnes? Ci to nie je práve poukaz na telo Panny Márie a jej nanebovzatie?

Druhym miestom Sv. Písma je starozákonny PREDOBRAZ Panny Márie, ktorym je ARCHA zmluvy. Tá bola vyhotovená z akáciového (nehnijúceho) dreva a celá obitá zlatom. Do nej bol daná manna, Áronova palica a tabule zmluvy (desatoro).

Tam bol zlaty kadidlovy oltár a archa zmluvy, oblozená zo vsetkych strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala, a tabule zmluvy. (Hebr 9:4)

Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakta dlhú, poldruha lakta sirokú a poldruha lakta vysokú. Obijes ju rydzim zlatom; zvnútra i zvonku ju obijes a navrchu dookola urobís zlaty veniec. Ulejes pre nu styri zlaté krúzky a pripevnís ich na jej styri nohy, cize dva krúzky na jednu stranu a dva krúzky na druhú stranu. Potom vyhotovís dve tyce z akáciového dreva a obijes ich zlatom. Tieto tyce zastrcís do krúzkov, co sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila. Tyce zostanú v krúzkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnut. Do archy ulozís zákon, ktory ti dám. (Ex 25:10-16)

Jezis Kristus, Syn Bozí, sa narodil z Panny Márie. On bol devät mesiacov v jej lone. Jezis Kristus je zivy Chlieb (manna), Velknaz (Áronova palica) a Slovo Bozie (tabule zákona). Ako archa bola nádobou, ktorá obsahovala tieto predobrazy, tak Panna Mária je nádobou, ktorá nosila v sebe realitu Nového Zákona, - Jezisa Krista.

Archa predobrazovala Máriu. Ked Mária je uz tu, archa ustupuje, ako to hovorí aj Písmo.

…v tych dnoch - hovorí Pán - nebudú viac hovorit: "Archa Pánovej zmluvy," ani im na mysel nepríde, nebudú na nu spomínat ani lutovat, ani ju nezhotovia viac. V tom case sa Jeruzalem bude volat trónom Pánovym a zídu sa k nemu vsetky národy… (Jer 3:16-17)

Co sa myslí pod slovami "vsetky národy", ak nie Cirkev? Ak nie novy zákon?

Dalej, archa bola tri mesiace v dome Obededoma, Mária bola tri mesiace u Alzbety:

V dome Gétcana Obededoma ostala Pánova archa tri mesiace a Pán pozehnal Obededoma i cely jeho dom. (2 Sam 6:11)

Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. (Lk 1:56)

Dávid zasne nad tym, ze by Pánova archa mala príst k nemu, Alzbeta zasne, ze novozákonná Archa prisla k nej.

Dávid sa v ten den zlakol Pána a povedal: "Akoze by mohla príst Pánova archa ku mne!" (2 Sam 6:9)

Alzbetu naplnil Duch Sväty. Vtedy zvolala velkym hlasom: „Pozehnaná si medzi zenami a pozehnany je plod tvojho zivota. Cím som si zaslúzila, ze matka môjho Pána prichádza ku mne? (Lk 1:41-43)

Dávid tancuje od radosti pred archou, sv. Ján poskocil od radosti v lone sv. Alzbety, ked Mária vstupuje do ich domu:

Ked Pánova archa dosla do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Michol… videla krála Dávida poskakovat a tancovat pred Pánom… (2 Sam 6:16)

Lebo len co zaznel tvoj pozdrav v mojich usiach, radostou sa zachvelo dieta v mojom lone. (Lk 1:44)

Nuz co iného hovorí Sv. Písmo, ked vyzyva archu, aby aj ona zaujala svoje miesto?

Zaujmi, Pane, miesto svojho odpocinku, ty a archa tvojej vsemoci. (Zalm 132:8)

Kto je to tá archa Pánovej moci? Ak by to mala byt iba tá drevená bednicka, preco by Pán hovoril, ze "nebudú na nu spomínat ani lutovat, ani ju nezhotovia viac"?

Áno, nebudú na nu spomínat, lebo je tu Tá, ktorá nou bola predobrazovaná, - Mária, novozákonná Archa. Táto Archa zaujala miesto po pravici svojho Syna, kde po skoncení svojho pozemského putovania bola vzatá s dusou i s telom.

Ty si najkrajsí z ludskych synov… Tvoj trón, Boze, trvá naveky Dcéry královské sú medzi tvojimi vyvolenymi; po tvojej pravici stojí královná ozdobená zlatom z Ofíru. Cuj, dcéra, a pozoruj, naklon svoj sluch, zabudni na svoj lud a na dom svojho otca. Sám král zatúzil za tvojou krásou; on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu. Dcéry z Tyru ti prinesú dary a o tvoju priazen sa budú uchádzat velmozi národa. Velmi vznesená je dcéra královská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá. V pestrom rúchu ju vedú ku královi; za nou ti privádzajú panny, jej druzice… Na tvoje meno budem pamätat vo vsetkych pokoleniach. Preto ta národy budú velebit navzdy a na veky vekov. (Zalm 45)

Ci nebola archa celá ozdobená zlatom? Ci nevidíme, ako sa to vsetko splna v Márii?

„Velebí moja dusa Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasitelovi, lebo zhliadol na ponízenost svojej sluzobnice. Hla, od tejto chvíle blahoslavit ma budú vsetky pokolenia, lebo velké veci mi urobil ten, ktory je mocny, a sväté je jeho meno (Lk 1:46n)

Ci nie je jednou z poslednych velkych vecí, ktoré Jej Pán urobil práve nanebovzatie?

A v nebi sa otvoril Bozí chrám a v chráme bolo vidiet archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a velké krupobitie. Potom sa na nebi ukázalo velké znamenie: Zena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Zjv 11:19 -12:1)

o. Eirene

OTÁZKY PODLA CÍSEL

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 -200

HOME
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150
Otázky 151-200
TVOJA OTÁZKA - mbc24@globalserve.net